Zaman Hakkında Söylenen Sözler

Zaman Hakkında Sözler

 

 • Az başarı çok bilgiden iyidir.”
 • – “ Az yiyen az uyur, çok yiyen güç uyur.”
 • – “ Az yemek, az uyumak, az konuşmak.”
 • – “ Bana dünümü geri getirin, ben size yarınlarımı vereyim.”
 • – “ Basit bir insan zamanı nasıl öldüreceğini, değerli bir insan da nasıl kazanacağınıdüşünür.”
 • – “ Başarılı olmak zamanı iyi kullanmaya bağlıdır.”
 • – “ Başlamak bitirmenin yarısıdır.”
 • – “ Bilmek yeterli değil, uygulamak gerekir.”
 • – “ Bin millik yolculuk tek bir adımla başlar.”
 • – “ Bir gün bir gün diye ilerleyenler hiçliğin evine varırlar.”
 • – “ Bir parça zaman bir parça altın gibidir, ama bir parça altınla bir parça zaman satın alamazsınız.”
 • – “ Bugünün işini yarına bırakma.”
 • – “ Bugün, hayatınızın geri kalanının ilk günüdür.” (1970’lerin Bir Duvar Yazısı)
 • – “ Dinlenmeye değil zaman harcamaya karşı olmalıyız.”
 • – “ Dün geçti, bugünü düşünüyorum, yarın var? mı?”
 • – “ Duran saat geri kalandan yeğdir.”
 • – “ Dün geçmiştir, yarın bir denklem, bugünü yaşamak ise akıllılıktır.”
 • – “ Dünya bir gündür, o da bugündür.”
 • – “ Dün yaptığınız şey size hala çok iyi görünüyorsa, bugün yeterli değilsiniz demektir. “
 • – “ En büyük zaman kaybı, zihni gereksiz konularla meşgul etmektir.”
 • – “ Erişmek istedikleri bir hedefi olmayanlar, çalışmaktan zevk almazlar.”
 • – “ Geleceği satın alabilecek tek şey bugündür.”
 • – “ Gençken bilgi ağacını dikelim ki, yaşlandığımız zaman gölgesinde barınacak bir yerimiz olsun. “
 • – “ Geçmiş dert için yakınmak, yeni dert edinmektir.”
 • – “ Gençliğine güvenme ölenler hep ihtiyar mı?”
 • – “ Gideceğiniz yeri bilmiyorsanız, vardığınız yerin bir önemi yoktur.”
 • – “ Gençlikte günler kısa, yıllar uzun, yaşlılıkta yıllar kısa, günler uzun olur.”
 • – “ Gün var yılı besler, yıl var günü beslemez.”
 • – “ Gündüz kandili hazırlamayan, gece karanlığa razı demektir.”
 • – “ Hayat geç kalanları hiç affetmez.”
 • – “ Hayat yaşanan andır.”
 • – “ Hayatın provası yoktur.”
 • – “ Hayat ısrarlı bir öğretmendir. Öğretinceye kadar ders verir.”
 • – “ Hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgâr yardım edemez. “
 • – “ Hedefi olmayan, nereye nişan aldığını bilemez.”
 • – “ Her şey zamanında güzeldir.”
 • – “ Hiçbir şey erteleme kadar uzun sürmez.”
 • – “ Israrla ertelerseniz sonunda vazgeçersiniz.”
 • – “ İki insan arasındaki tek fark sahip oldukları zaman değil, bunu nasıl kullandıklarıdır.”
 • – “ İnan, uygula, başar.”
 • – “ İnsan her günü bir defa yaşar.”
 • – “İstemek başarmak için gereklidir; ama bitirmek için başlamak gerekir.”
 • – “ İstemek yeterli değil eyleme geçmek gerekir.”
 • – “ İşin başında düşünmek için harcanan zaman, gecikme sayılmaz.
 • – “ Kalem aklın dilidir.”
 • – “ Kayıp varlık çalışarak, kayıp bilgi öğrenerek,kayıp sağlık ilaç ve tedavi ile geri getirilebilir… Ama kayıp zaman, gitti mi gider.”
 • – Lakein sorusu:” Şu anda zamanımı en iyi nasıl değerlendirebilirim.”
 • – “ Nereden başlayacağını bilmiyorsan başlayamazsın.”
 • – “ Nereye gideceğini bilene, herkes yol açar.”
 • – “ Ne kadar yaşadığınız değil, nasıl yaşadığınız önemlidir.”
 • – “ Ne yaptığın önemli değil, ne yapacağın önemlidir.”
 • – “ Planla, uygula, başar.”
 • – “ Sadece meşgul olmak yetmez. Asıl sorun neyle meşgul olduğunuzdur.”
 • – “ Sabahleyin kaybedeceğin bir saatin bütün gün zararını çekersin.”
 • – “ Sıradan bir insan zamanı nasıl sarf edeceğini düşünür, akıllı bir insan nasıl tasarruf edeceğini.”
 • – “ Silgi kullanmadan resim çizme sanatına hayat diyoruz.”
 • – “ Söz uçar yazı kalır.”
 • – “ Şimdi değil de, ne zaman.”
 • – “ Siz zamanı zaman sizi harcar.”
 • – “ Ümidini kaybetmiş kişiler için yaşamak sadece vakit geçirmektir.”
 • – “ Üşenme, erteleme, vazgeçme.”
 • – “ Tembellik en büyük israftır, hayatın israfı.”
 • – “ Televizyon zaman öğüten makinedir.”
 • – “ Vakit hayattır.”
 • – ” Vakitlerle yakutlar elde edilir, fakat yakutlarla vakitler elde edilemez.”
 • – “ Vaktin hiç şakası yoktur. Dostu da.”
 • – “ Yaşamın uzunluğu değil, nasıl yaşanıldığı önemlidir.”
 • – “ Yarın sabah,ne sevdiğiniz kişilerin yüzleri ne de kendi yüzünüz aynı olacaktır….”
 • – “ Yeni bir şey öğrenmeden geçirdiğim bir günde, benim için güneşin doğmasında  bir hayır yoktur.”
 • – “ Yendiğiniz dünün yanında, yenemeyeceğiniz hiçbir yarın yoktur.”
 • – “ Yeryüzündeki hiç bir uzaklık, dün kadar uzak değildir.”
 • – “ Yıllar bütün omuzlara aynı ağırlıkta çökmez.”
 • – “ Zaman uçuyor siz pilot musunuz, yoksa yolcu mu?”
 • – “ Zamanı yaşama ve kullanma şekliniz ondan ne beklediğinize bağlıdır.”
 • – “ Zaman ne çıkarır ne böler. Fakat öyle bir ölçüde toplar ki, çarpma bile onun yanında küçük kalır ”.
 • – “ Zaman ile sel hiç kimseyi beklemez.”,
 • – “ Zaman sessiz bir testeredir; uyanık ol, onu tut.”
 • – “ Zaman en değerli maldır para ile satılamaz.”
 • – “ Zaman paraya benzer lüzumsuz harcanmazsa devamlı yeter.”
 • – “ Zaman çok kıymetlidir, çünkü insan ömrü sınırlıdır.”
 • – “ Zaman, sevginin büyüklüğünü anlatır.”
 • – “ Zamanında bir adım atmayan tembel, sonradan yüz adım atmak zorunda kalır.”
 • – “ Zor iş, zamanında yapmamız gerekip de yapmadığımız kolay şeylerin birikmesiylemeydana gelir.”
 • – “ Zaman içinde fırsatın bulunduğu şey; fırsat da, içinde çok fazla zamanın bulunmadığı şeydir.”
 • – “ Zaman ve fırsat, en fırtınalı günler arasından geçer.”