Yazı Şekli ve Karakter Özellikleri

Yazıya Göre Karakter Analizi

 

YAZININ BÜYÜKLÜĞÜ
İRİ YAZI: Büyük iri harflerle yazı yazan insan büyük ve muhteşem şeylere, tantana ve gösterişe meraklıdır. Mesela bir apartman katında oturmak bu insanı asla tatmin etmez. Onun gözü geniş ve ferah, çok odalı evlerde ve konaklardadır. Kendini ilgi alanının merkezi olarak görür. Cömert ve iyi kalpli olsa bile yaptığı iyilikleri etrafa yaymadan içi rahat etmez. Sesi derin, hareketleri gösterişlidir. Onun en birinci ayırt edici özelliği herkese ve her şeye gösterdiği dostluk, neşe ve cömertliktir. Bu dostluğun fazla abartılı olanından sakının, zira bu şahıslar son derece hilekar olabilirler.

VASAT BÜYÜKLÜKTE YAZI: Manen ve maddeten derli toplu, muntazam olan insanın bu huyu yazısına da akseder. Böyle kimselerin yazısı ne pek iri, ne de pek ufaktır. Kağıdın boyuna göre orantılı olduğu gibi, harfler de birbirine orantılıdır. Böyle bir insanın üstü başı gibi çalıştığı, oturduğu ve yaşadığı yer de muntazamdır.

KÜÇÜK YAZI: Tedbirli itinalı ve dikkatli bir adamın yazısı küçük ve harfleri birbirine bitişiktir. Böyle yazı yazanlar yeni işlere atılmakta, bilmedikleri alanlarda denemeler yapmakta tereddüt ederler. Ortaya çıkmaktansa geri planda kalmayı tercih ederler. Bazen çekingen ve ürkek olurlar. Kendi kendilerinin kurdukları küçük bir dünyada yaşarlar. Övünmesini seven ve bağırıp çağıran kimselerin bu gibileri etkileri altına almaları çok kolaydır.

KISA HARFLER MUNTAZAM OLURSA: Kısa harflerden maksat, sesli harfler ve “c,ç,r,v,s” gibi boyları kısa olan harflerdir. Yazı yazarken bu kısa harfleri birbirine eşit ve aynı boyda yazan kimseler, ayrıntılara ve intizama dikkat etmeye meraklıdırlar. Böyle yazı, yazanın hayattaki basit zevkleri sevdiğini gösterir. Bu şekilde yazı yazanlar gösterişli değildirler ve göze batmazlar. Kılık kıyafetleri göze çarpmadan dikkati çekecek tiptedir. Çalışmaları sistemli hayatları muntazamdır.

KISA HARFLER MUNTAZAM DEĞİLSE: Kısa harfleri kimi, büyük, kimi küçük olarak gayrı muntazam yazan kimseler asabi ve büyük ihtimal sıhhatsiz kimselerdir. Yaradılıştan asabi mizaçlı olabilecekleri gibi sonradan da bir sinir bozukluğuna da sahip olmaları imkan dahilindedir. Hayatlarından memnun değildirler ve dayanıksız olmaları kuvvetle olasıdır.

 

SATIRLARIN EĞİMİ
DÜZ VE MUNTAZAM SATIRLAR: Kağıt üzerinde düz hatlar halinde uzanan ve aralarındaki aralıklar birbirine oranlı olan satırlar, yazıyı yazanın azim ve kabiliyetini gösterir. Bu adam mantıklıdır. Zevk ve başarının zirvesine tırmanmaya heves etmediği gibi hiç bir zaman yeis ve umutsuzluk uçurumuna yuvarlanmaya da niyeti yoktur. Bireyci ve hür fikirli, son derecede atılgan ve hem mali hem de sıhhi bakımdan dertsizdir.

YUKARI DOĞRU EĞİMLİ SATIRLAR: Kağıdın üzerinden yukarı doğru tırmanan yazılar hırs, iyi sıhhat ve neşe göstergesidir. Böyle yazı yazanlar kötü bir duruma boyun eğmeyi reddederler. Kolay kolay cesaretlerini kaybetmezler. Her şeyi pembe görmek çoğu zaman ellerindedir.

AŞAĞIYA DOĞRU EĞİMLİ SATIRLAR: Sayfanın aşağısına doğru eğimli satırlarla yazanın muztarip ve ümitsiz bir halde olduğuna işarettir. Dikkat ederseniz hasta veya can sıkıntısı içinde olduğunuz, bir şeye üzüldüğünüz zaman satırlarınızın aşağıya doğru eğimlendiğini görürsünüz. Satırları daima aşağıya inen kimseler ve daima bir hastalıktan muztarip veya yaradılıştan bedbin kimselerdir. Her şeyi kara görür ve kendilerine dert ararlar. Cesaretleri de pek çabuk kırılır.

DALGALI SATIRLAR: Kağıdın üzerinde kah inen kah çıkan dalgalı satırlar yazı yazanın kararsız bir halde olduğunu gösterir. Daima böyle yazı yazanlar itimatsızdırlar. Zira bu kimseler gerçek bir ihanet yapacak kadar cesur olmasalar bile laf taşıdıkları ve dedikodu yaptıkları için zararlı kimselerdir.

ORTASI ÇUKUR SATIRLAR: Başlarken muntazam hatta aşağı doğru eğimli olup da sonradan yuarı doğru tırmanan satırlar yazı yazanın başlangıçta ihtiyatkar ve tedbirli sonradan coşkun ve atılgan olduğuna işarettir. Böyle kimseler herhangi bir işe başkalarından sonra başlasalar bile sonradan kendilerini o kadar kaptırılar ki herkesten ileri giderler.

ORTASI KAMBUR SATIR: Başlangıçta yukarı eğimli olduğu halde sonradan aşağı inen satırlar maymun iştahlılık kanıtıdır. Böyle yazı yazan kimseler bir işe hevesle sarılabilirler. Ama sonradan çabuk bıkarlar. Böyle kimselerin geçmişi başlanıp yarıda bırakılmış iş ve girişimlerle doludur.

 

          KELİMELERİN EĞİMİ

AŞAĞIYA DOĞRU : Bazı kimselerin kelimeleri düz başlar, aşağıya doğru eğimlenir. Böylece adeta çapraz bir manzara arz eder. Bu yazı yazanın azimli olduğunu gösterir. Bu insanın etrafı besbelli güçlükler ve dertlerle doludur. Fakat o bunları yenmeye azmetmiştir. Hiçbir şey onu bu yoldan döndüremez. Daha doğrusu bu insan kara bahtını yendikçe büsbütün ilerler.

YUKARI DOĞRU: Kelimeleri yukarıya doğru yazan insan neşeli ve “fıkır fıkır” dır. Çoğu zaman çoşkunluğunu baskı attında tutmaya mecbur olur. Özellikle ciddiyet icap ettiren toplantılar böyle bir şahsın hiç işine gelmez. Aslında ciddi ve derin olsa bile kabına sığmayan yaradılışı ve şakacı tavrı etrafındakilerde, onun hafif meşrep olduğu kanatini uyandırır.

 

   HARFLERİN EĞİMİ

SAĞA DOĞRU İYİCE YATIK: Harfleri iyice sağa doğru yatık bir yazı gördüğünüz zaman bunun son derece gergin ve heyecanlı bir insan tarafından yazıldığına emin olabilirsiniz. Bu kimse derin ve ateşli ihtiraslara sahip bir şahıstır. Ruh durumları sebepsiz yere süratle değişir. Bu şahıs hassastır. Alıngandır da! Çabuk incinir sonra kontrolünü çabuk kaybeder.
SAĞA DOĞRU HAFİF EĞİM: Harfleri sağa doğru eğimi hafif ise yazının his bakımından dengeli ve normal olduğu anlaşılır. Bu insan daima mantığı ile hareket eder. Bu insan hislerinde samimi ve candandır.

DÜZ YAZI: Harfler hiç bir tarafa eğimlenmeden veya belli belirsiz eğimlenerek ufki birer hat teşkil ediyorsa yazanın biraz soğuk ve hissiz bir yaradılışa sahip olduğu anlaşılır. Bu çeşit insanlar yaptıkları işi bile bile yaparlar. O kadar kendilerine güvenli ve irade sahibidirler ki bunları anlamak güçtür.

SOLA EĞİM: Bazı insanların yazıları sola eğimlidir. Yani arkaya yatar. Bunlar son derece soğuk tabiatlı kimselerdir. Etrafa karşı ne bir sevgi ne bir nefret hatta ne de bir ilgi gösterirler. Kendi içlerine kapanık biraz mağrurdurlar.

KARARSIZ EĞİM: Bazı kimseler yazı yazarken yazıları kimi zaman sağa kimi zaman sola eğimlidir bazen de dümdüz uzanır. Bunlar sinemalarda gördüğümüz iki ruhlu kimselerdir. Bazen neşeli bazen küskün, bazen dost, bazen düşmandırlar. Devamlı bir asabiyet ve kararsızlık bu gibilerin ayırt edici özelliğidir. Atılgan olmak için duydukları gizli arzuya rağmen çok zaman silik ve çekingendirler.