Tartışmalar Denemesi

Tartışmalar

MobilSohbetOdalari.orG ——- DeNeMeLeR

 

Azgın tartışmalar da keşke, diğer söz suçları gibi ceza görselerdi.

Hep öfkenin alıp götürdüğü bu düşünce çarpışmalarında insanın

etmediği kötülük kalmaz. İlkin düşüncelere çatarız, sonra da insanlara.

Tartışmada esas, karşımızdakinin düşüncesini çürütmek olduğu,

herkes çürütüp çürütüldüğü için, tartışmanın sonunda olan şey

gerçekten büsbütün uzaklaşmaktadır. Onun için Platon, Devlet’inde

akılca ve ruhça zayıf olanlara tartışmayı yasak etmiştir. Doğru dürüst

adım atıp yürümesini bilmeyen bir insanla gerçeği aramaya çıkmanın

anlamı var mı? Aradığımız şeyi bırakıp onu nasıl bir yoldan

arayacağımızı düşünürsek ondan hiç de uzaklaşmış olmayız. Ama yol

derken softaların ve allamelerin yollarını değil, sağduyumuzla

bulduğumuz doğal yolları kastediyorum. Tartışma ile neye varılabilir?

Biri doğuya gider, biri batıya; yolda rastladıkları ayrıntılara saplanır

ve konudan ayrılırlar. Bir saat cenkleştikten sonra neyi aradıklarını

bilmez olurlar: Kimi konunun üstüne çıkmış, kimi altına inmiş, kimi

de kenarında kalmıştır. Kimi bir sözcüğe, bir benzerliğe takılır

kimi, söylenene kulak bile vermeden bir şeyi tutturur ve yalnız

kendi söylediklerini dinler başka biri de, kendine güvenemediği için

her şeyden kaçınır, hiçbir düşünceyi kabul etmez, ta başından her şeyi

karıştırır, yahut da söz kızışınca, büsbütün susar ve bir daha ağzını

açmaz; bilgisizliğini küskünlüğünün altında saklar, mağrur bir

küçümseme ya da budalaca bir alçakgönülle tartışmadan kaçar. Bazısı

yalnız saldırmasını bilir, kendini korumak umurunda değildir; bazısı

da yalnız sesinin ve ciğerlerinin gücüne dayanır. Bakarsınız birisi tutar

kendine karşı dönüverir; başka biri kalkar önsözlerle, yersiz

hikayelerle kafa şişirir. Kimi vardır, sıkıştığını görünce karşısındakini

susturup kaçırmak için düpedüz sövüp saymaya başlar ve bir Alman

kavgası çıkarmaya çalışır. Başka bir türlüsü de vardır, konuya hiç

bakmadan sizi bir sürü mantık çemberleriyle, diyalektik oyunlarıyla

kuşatıp boğmaya savaşır.

(Kitap 3, bölüm 8)

Bütün toptancı yargılar çürük ve tehlikelidir.

(Kitap 3, bölüm 8)