Rüyada Akbaba Görmek

Akbaba

 

Kirmani demiştir ki: Rüyada kendisine bir Akbaba kuşu verildiğini görmek, din selâmetine ve hayra delâlet eder.

Rüyada Akbabaları otlattığını görmek, bazı kimseler üzerine âmir olmakla tabir olunur.

Rüyada Akbaba kuşunun sadâsını işitmek, gam ve kederden kurtuluşa delâlet eder.

Nablusî demiştir ki: Gece rüyada Akbaba kuşunu görmek, ahmak ve nezaketsiz bir adama delâlet eder.

Bu Rüya gündüz görüldüğünde hastalıklara işarettir.

Rüyada Akbaba kuşunu tuttuğunu görmek, harpte bulunmaya veya hastalığa işarettir.

Akbabaları otlattığını görmek, fakir kimselerin başına âmir olmakla tabir olunur. Bir dişi Akbaba aldığını görmek ise, fakir bir kadınla evlenmeye delâlet eder

Gündüz görmek: Önemsiz bir hastalığa işarettir. Bir başka yoruma göre de; karakterinizde değişiklikler yaşayacağınıza ve olumlu gelişmeler kaydedeceğinize işarettir.

Akbaba olmak: Yaşamınız boyunca mücadele edeceğinize işarettir.

Akbabalar görmek: Köyden kentte fakirlikten dolayı bir umut diyerek göç olacağına işarettir.

Hasta biri evinde akbaba görürse: illet bir hastalığa yakalanacağınıza ya da öleceğinize işarettir.

 

Rüyada akbaba görmek, kimseye hayrı olmadığı gibi kendine dahi hayrı olmayan biriyle tabir edilir. Bu kişi erkek olarak tasvir edilir. Rahatına düşkün, uykucu, pasaklı ve üşengeç kişidir. Bir bardak su alıp içmeye üşenir onun bile ayağına gelmesini ister. Ocağın üzerinde pişmiş hazır yemeği tabağa koyup yemeye erinir biri getirirse yer yoksa aç kalır. Bu kişi öyle böyle değil, anormal derecede tembeldir diye yorumlanır. Rüyada akbaba görmek, bazılarına göre uğursuzluk anlamına gelir.

 

Rüyada Akbaba Tutmak

Rüyasında akbaba tuttuğunu gören kişi karlı bir işten hatırı sayılır miktarda gelir elde edecek demektir. Bu parayı kazanması hiç kolay olmayacak, çok yorulmasına neden olacak ama harcarken de bir o kadar büyük keyif verecektir.

 

Rüyada Akbaba Öldürmek

Rüya sahibinin kararlılığı ve net oluşu sayesinde hem iş hayatında hem de özel hayatında mutlu olacağı anlamına gelir. Bu duruş kişiye pek çok imkan sağlayacaktır. Örneğin; başarılı olması, iyi anılması ve çok sevilmesi şeklinde yorumlanabilir.

 

Rüyada Akbaba Yavrusu Görmek

Rüyada akbaba yavrusu görmek, rüya sahibinin bir işinin çok yavaş şekilde ilerlediğine işaret eder. Rüya sahibi bu işten büyük kar elde edeceğini bildiği için işin ağır olmasında hiç şikâyetçi değildir. Kişi yeter ki iş hallolsun diye düşünüyor demektir.

 

Rüyada Akbaba Saldırması

Rüyada kendisine bir akbabanın saldırdığını gören kişi aile içinde ya da arkadaş çevresinde bazı ağız münakaşaları, fikir ayrılıkları ve kavgalar yaşayabilir. Rüya sahibi bazı kişilerle yol ayrımına gelebilir.

 

Rüyada Akbaba Sürüsü Görmek

Rüyasında akbaba sürüsü görmek, rüya sahibinin borcunu kapaması ya da kendisi için büyük bir avantaj sağlayacak bir işi kaçırmaması için yana yakıla borç para arayacağına işaret eder.

Rüyada akbaba kalbi kötülükle dolu düşmanı demektir. Rüyada Akbaba gagalarsa, maddi ve manevi zarar görür.

 

Rüyada akbaba görmek miskin, zararsız bir yabancı adamla tabir olunur. Yanında akbabanın etinden, tüyünden, kanatlarından bir şeyin bulunduğunu görenin, fakir ve garip bir kimseden eline bir miktar mal veya başka bir şey geçer.Bir rivayete göre, o adam yüzünden sevap kazanır. Rüyada akbabaya bindiğini gören, gurbete gider ve fakirleşir. Yanında bir akbaba yavrusunun olduğunu görenin çocuğu fakirleşir. Dişi bir akbaba aldığını gören, fakir bir kadınla evlenir.

 

Kirmani demiştir ki: Rüyasında kendisine bir akbaba verildiğini gören, hayır ve selamet ile dindar ve fakir bir topluma Başkan olur. Akbabanın sesini işitmek, keder ve sıkıntıdan kurtulmaktır.

Rüyada Akbaba Kuşunu gece uyurken rüyada görmek, ahmak ve anlayışsız bir insana, gündüz uyurken görmek ise hastalıklara işarettir. Bir kimse rüyada akbaba kuşunu tuttuğunu görürse, çok kanlı bir kavga veya savaşta bulunur ya da şiddetli bir hastalığa yakalanır.

 

Hasta bir kimsenin rüyada kendi evinde bir Akbaba Kuşunu görmesi, ölümüne işarettir. Akbaba kuşları, issiz kimselere, haram kazanç ile meşgul olan hırsızlara, ya da kötü söz işitmeye işaret eder. Rüyada görülen Akbaba, Rüya sahibinin erişeceği korku ve vahşete yorumlanır.

Bir kimse rüyada birçok akbaba kuşunun bir şehre girdiğini görse, o şehir halkına harem keş, sefih (eğlenceye düşkün) ve alçak bir takım Asker girer. Hasta bir kimse rüyada kendi evinde bir akbaba kuşu görse, o hasta ölür yahut hastalığından dolayı ölüme yaklaşır. Rüyada tabak, çanak, çömlek ve testi gibi şeyleri imal edenler ve şehir haricindeki sanatkârların akbaba kuşunu görmeleri, hayır ve menfaate, doktorlar ve hastalar için şerre delalettir.

 

Rüyada Akbaba kuşları düşmana, şehirde yasamayan sefil, alçak ve asaletiz bir kavmin girmesine tabirdir. Akbaba kuşları issizlerden, ölü yıkayanlardan ve kabirleri mesken eden taifeden bir takım kimselere delalet eder. Akbaba kuşları, duvarlar arasında ve haram kazanç ile meşgul olan hırsızlara ayrılık ve vahşete, mamur yerin harabına ve kötü söze çıkar.

 

Nezaketsiz ve ahmak insanla tabir edilir. Akbaba kuşu tutmak hastalığa, Bir yerleşim alanına akbabaların girdiğini görmek, oranın istila edilmesine, Bir hastanın evinde akbaba görmesi ölümünün yaklaşmış olduğuna, Sanat ehli kişinin akbaba görmesi menfaatte, Akbaba sürüsü işsizliğe, serkeşliğe, korku ve sıkıntıya yorum edilir.