Ruh ve Beden Denemesi

Ruh ve Beden

 

Güzellik, insanlar arasında, çok tutulan bir şeydir. Aramızda ilk

anlaşma onunla başlar. İnsan ne kadar vahşi, ne kadar kötü yaratılışlı

olursa olsun onun büyüsüne kapılmaktan kendini alamaz. Bedenin

varlığımızdaki payı ve değeri büyüktür. Bu bakımdan onun yapısına

ve düzenine verilen önem pek yerindedir. İki temel taşımızı (ruh ve

bedeni) birbirinden ayırmak, koparmak isteyenler yanılıyorlar tam

tersine onları çiftleştirmek, birleştirmek gerek. Ruhtan istenecek şey

bir köşeye çekilmek, kendi kendine düşünmek, bedeni hor görüp

kendi başına bırakmak değil (Hoş, bunu ancak sahte bir çeşit

maymunlukla yapabilir ya), ona bağlanmak, onu kucaklamak, sevmek,

ona arkadaşlık ve kılavuzluk etmek, öğüt vermek, yanlış yola saptığı

zaman geri çevirmek, kısacası onunla evlenmek, ona gerçekten bir

koca olmaktır. Ta ki ikisinin hareketleri arasında başkalık ve karşıtlık

değil, uygunluk ve benzerlik olsun.

Montaigne