Renklerin Hayattaki Yeri

RENK

 

Cisimler çarpan ışığın yansıyarak göze gelmesiyle oluşan duyumlara RENK diyoruz. Göz ile anlaşılan bir ışık demetidir. Öncelikle ışığa ihtiyaç vardır. Rengi algılayabilmek için ışık, göz ve beyin birlikte hareket etmelidir.

 

RENK ANLAMI ÜÇ SİSTEM İÇİNDE DÜŞÜNÜLÜYOR

 

 • Fizyolojik Sistemde Renk
 • Fiziksel Sistemde Renk
 • Psikolojik Sistemde Renk

 

 • RENK beynimizde uyaran bir durumdur.
 • Çeşitli ışık cinslerinin gözün retina tabakasına gelmesiyle uyarılar sinirlerle alınan duyumlar beyine iletilir. Işığın görünüşü fizyolojik bir olaydır.
 • Renk ışıkla kaybolan ölçülerle geniş olarak belirtilen olaydır. Çeşitli titreşimlerden meydana gelir. Bu titreşimler ışık dalgalarıdır. Renk dalgaları farklı uzunluktadır. Renklerin algılanması görme ile ilgilidir. Göz insandaki en gelişmiş organdır. Göz optik bir organdır. Görebilmek için önce ışık ve nesnelerin olması gerekir. Eğer ışık olmazsa göremeyiz. görmek için en az ay ışığı kadar bir ışık lazımdır. Bu ışıkta bile görme net değildir. Net görebilmek için bol ışığa ihtiyaç vardır. göz ışık uyarımlarını belirli işlemden geçirerek algılamayı sağlıyor. Gözde ışığa karşı duyarlı alıcı bir tabaka bulunmaktadır. Göz bebeğine ışık fazla gelince kısılarak az gelince açılarak ışığın göze girişini ayarlar. Alınan sinyaller sinirleri uyarır ve bu sinyaller sinir dipleri yardımı ile beyne iletilir. Böylece görsel algılanma sağlanmış olur. 1670 yılında ünlü İngiliz fizikçi İSHAK NİLTON güneş ışığını elmas bir prizmadan geçirerek ışığı ayrışmıştır. Nilton bu deneyinde ışığı bir beyaz perde üzerine düşürerek renklerin bir sıra meydana getirdiğini göstermiştir. Bu renk sırasına GÜNEŞ TAYFI adını vermiştir.

 

Güneş tayfında sırasıyla kırmızı, turuncu , sarı, yeşil, mavi, lacivert, menekşe moru. beyaz ışık bir renkler topluluğudur. Güneş tayfı içinde göz ancak altı rengi seçer. Bu renklerden sarı, kırmızı, mavi  ana renktir. Bu renklerin yapılması mümkün değildir. Turuncu, yeşil ve mor ara renklerdir. Ana renkler ara renklerin ikişer ikişer karışmasından meydana gelir. Kırmızı ile sarının karışmasından turuncu, mavi ile sarının karışmasından yeşil, kırmızı ile mavinin karışmasından mor meydana gelir. Sarı, kırmızı, turuncu sıcak renkler, mor, yeşil, mavi soğuk renkler olarak adlandırılır. göz vasıtası ile kavrama ve bütün objeleri aydınlatarak renklendiren bu ışıkların her birine RENK TESİRİ  denir. Göz uzun süre aynı renge baktığı zaman o rengi göremez. Çünkü retina o rengin zıddını meydana getirir. Göz rahatsızlıkları arasında RENK KÖRLÜĞÜ renklerin seçilememesinden ileri gelmektedir. Renk körü olan insanlar eşyaların biçimlerini görürler. Yalnız renklerini seçemezler. Yeşil ile kırmızıyı seçemezler. Bu hastalığa daltonizm denir. Renk körlüğü erkeklerde kadınlardan % daha fazladır.

 

RENKLER NE İŞE YARAR

 

Renklerle mesaj yollanır, iletişimde kullanılıyor,teslimiyeti ifade ediyor. İlk insanlar rengi mağaralarda kullanmış.

 

İNSANLAR RENKLERİ NİÇİN KULLANMIŞLAR

Bulunan mekanı değiştirir.

YAZIDAN ÖNCE İNSANLAR RENKLERİ KULLANMIŞLARDIR.

Kullandıkları bu renkler zamanımıza kadar ulaşmıştır. İlk çağlarda kullanılan bu renkler insanları fizyolojik ihtiyaçlarını gidermemiştir.

 • Eski insanlar renkleri büyü amaçlı kullanmışlar. Her renge bir anlam yüklemişlerdir. O renkler duyguların ifadesi olmuştur. Tapınma törenlerinde görsel etkileyicilik normal hayattan farklı bir görünüm ve mekanın renklerle elde edilmesi insanları renk kullanmaya yöneltmiştir.
 • Farklı mekanlar yaratmak için
 • İnsanlar kendilerini kamu fule etmek için
 • Aynı zamanda insanlar kendilerini çok korkunç ve ürkütücü göstermek için
 • Güzelleşmek, kendini beğendirmek için
 • Hiyerarşi için kullanılmıştır.

 

Renklerin isimleri ilk çağdan itibaren eski mısırda bilinmekteydi. Renkler büyücülükte de kullanılmıştır. Mavi, sarı ,kırmızı, siyah eski mısırda büyü renkleri olarak kullanılmıştır. İlk çağlarda olduğu gibi günümüzde de insanlar terslikten, aksilikten uzak tutacağına inandığı renkleri vardır. Mavi renk nazardan korunma için kullanılır.

 

Çin ve Hindistan’da kırmızı mavinin anlamı doğrultusunda kullanılır. Eski insanlar gelişi güzel boyanmamıştır. Seçtikleri renkler yaşadıkları coşkuyu ya da matemi belirten renklerdir. Eski Roma’da bazı renkleri elde etmek çok zor olduğundan bu renkleri sadece krallar kullanırdı. İnsan ırklarının da renkleri vardır. Renkler dinler ve inançlar açısından da önemli bir yer tutar. Sarı eski çağlardan beri tanrıya yakıştırılmıştır. Yeşil İslamiyetçiliğin sembolü olarak görülmüştür.