Microsoft Excel Kullanımı

MİCROSOFT EXCEL

 

Microsoft Excel Windows altında çalışan bir elektronik tablolama programıdır. Bu elektronik tablo, rakamlar, sözcükler ve tarih gibi verilerle amaca uygun olarak matematiksel işlemler içeren tablo ve şablon oluşturulan, grafik çizilen, temel veri tabanı işlemlerini destekleyen bir programdır.

 

Excel ne işe yarar? Neler yapılabilir?

Etkileşimli tablolar hazırlanır. İşlevler ve matematiksel formüllerle hazırlanan tablolarda değişkenlere göre sonuçlar veren tablolar oluşturulur. Ücret bordrosu, faiz hesaplamaları, enflasyona endeksli değerlendirme tabloları hazırlanarak değişkenlerin yaratacağı sonuçlar bulunur.

Verilerle hazırlanan tabloların grafiklere dönüştürülmesi grafik sihirbazı ile kolayca sağlanır.

Saat ve Tarihleri sayısal verilere, sayısal verileri saat ve tarihlere dönüştürerek matematiksel işlemler yapılır. Bu özellikle vadeler, gün hesaplamaları kolay bir matematiksel işleme dönüşür.

Geniş tablolar üzerinde kolayca hareket edebilme yeteneği ve arama seçenekleri ile verilerden olabildiğince yararlanılır.

Metin yazabilme, matematiksel işlemler yapabilme, resim ekleme, nesne ekleme, grafik özellikleri ile bir çok farklı veriyi içeren sayfalar oluşturulur. Bir resim dosyası olarak eklenen şirket logosu, yapılan hesaplamayı içeren bir tablo, tablonun grafiksel görünüşü ve yorumunu içeren bir metin ile sayfa hazırlama olanağı sunar.

Hücrelere ilişkin her kenar için bağımsız kenarlıklarla kolayca biçimsel tablolar yaratılır.

İşlevlerle mantıksal karşılaştırmalar ve sözcük, terim, simge gibi sonuçlar veren tablolar hazırlanır

Microsoft Excel çalıştırıldığında 3 sayfadan oluşan boş bir çalışma kitabı yaratarak ilk görüntüyü hazırlar. Çalışma ekranındaki öğeleri tanımlayalım.

 

 • Office Düğmesi: Kaydetme, yazdırma ve yayınlama işlemlerinin yapıldığı ve Excel özellikle­rinin ayarlandığı bölümdür.
 • Hızlı Erişim Araç Çubuğu: Sık kullanılan Excel özelliklerinin bu alanda kısayolu oluşturularak daha hızlı erişim sağlanabilir.
 • Ad Kutusu: Seçilen hücrenin adını ve tanımlı adları görüntüler.
 • Formül Çubuğu: Seçili hücredeki veri veya formülleri görüntüler.
 • Başlık Çubuğu: Programın ve dosyanın adını görüntüler.
 • Yardım Düğmesi: Excel yardımını açar.
 • Durum Çubuğu: O sırada yapılan işlemler ile ilgili bilgileri görüntüler.
 • Yakınlaştırma: Ekrandaki görüntüyü yakınlaştırır ve uzaklaştırır.
 • Çalışma Sayfaları : Excel de bulunan Sayfalar kısmı standartta 3 tanedir. Fakat isterseniz siz çalışma sayfalarını minimum 1, Maksimum 255 adet açabilirsiniz.

 

Excel, (Ekran boyutu, çözünürlüğü, görünüm oranı gibi değişkenlere bağlı olarak.) çok az

sayıda hücre görünen bir çalışma kitabı sayfasını görüntüye getirir. Tablo, harflerle tanımlanan sütunlar ve sayılarla tanımlanan satırlardan oluşur. Her hücrenin bir ismi vardır. Bu isimlendirme, hizasındaki sütunu tanımlayan harf ve hizasındaki satırı tanımlayan sayıdan oluşur. Örneğin A2, B5, AB216… Hücre isimleri Ad Kutusunda görüntülenmekte ve istenildiği takdirde değiştirilebilmektedir.

Herbir çalışma sayfasında toplam 65536 adet satır ve toplam 256 adet sütun bulunur. İlk 26 sütunun etiketleri A’dan başlayıp, Z’de biter, ikinci 26 sütun ise AA’dan başlayıp AZ’de, sonraki 26 sütun BA’dan başlayıp, BZ’ de biter.

Excel’de veriler, bir çalışma sayfasında bulunan ve yatay satırlar ile düşey sütunlar halinde düzenlenmiş hücrelere girilir. Yapılacak işte birden fazla çalışma sayfasının gerekli olabileceği düşünülerek Excel, sayfaları çalışma kitapları halinde birleştirir. Oluşturulan her yeni çalışma kitabında başlangıçta üç çalışma sayfası bulunurken, toplam çalışma sayfası sayısı en fazla 255 olabilir.

Çalışma sayfaları özel karakter([/ ? \ * : . ] gibi) ve işlem için kullanılan karakterleri içermedikçe istenildiği gibi adlandırılabilir.

 

Excel Çalışma Ekranını Düzenlemek

 

Excel ekranı anlatılırken ilk kurulumun ardından görüntüye gelen ekran açıklanmıştır. Bu

ekranı kişiler kullanımlarına göre özelleştirebilirler. Bir kullanıcının özelleştirdiği ekranı yine ilk kurulumla gelen ekran haline getirmek için gereken düzenlemeler Görünüm sekmesinde yer alır.

Görünüm sekmesinde görünüş biçimi açısından üç seçenek sunulmuştur, Normal, Sayfa Düzeni ve Sayfa Sonu Önizleme. Çalışma için Normal seçilir. Sayfa Sonu Önizleme sayfa sonlarında değişiklik yapmak için kullanılabilir.

Formül Çubuğu ve Durum çubuğu sürekli gerek duyulacak iki seçenektir. Onay imi ile seçilmiş olmalıdır.

Yakınlaştır seçeneğinden çalışma gereğine göre; yazdıklarınızı okuyabilecek, görüntüye olabildiğince fazla veri alacak şekilde bir oran seçilebilir.

 

Çalışma sayfasında Gezinme ve Seçim Yöntemleri

 

Excel’i verimli ve hızlı kullanabilmek için sayfa üzerinde gezinirken, seçim yaparken,

klavyeden yön ve davranış (Page Up, Page Down, End, Home) tuşlarından yararlanılır.

İmleci;

 • sağ ok, sağa doğru bir hücre
 • sol ok, sola doğru bir hücre
 • yukarı ok, yukarı doğru bir hücre
 • aşağı ok, aşağı doğru bir hücre
 • Page Up, bir ekran yukarı
 • Page Down, bir ekran aşağı
 • Home, bulunduğu satırın başındaki hücreye

hareket ettirmenizi sağlar.

End tuşuna basıldığında durum çubuğunda SON yazısı belirir, ardından basılan yön tuşu yönünde, gidilebilecek son hücreye ilerler. Burada gidilebilecek son hücre tanımlaması içeriği dolu bir hücrede bulunuluyorsa o yönde son dolu hücreye, boş hücrede bulunuluyorsa son boş hücreye gidileceğini anlatır.

En Son Yapılan İşlemleri Geri Almak ;

Yaptığımız son işlemleri adım adım geri almak için; Hızlı Erişim Araç Çubuğundaki  simgesine tıklanır.

 

Hücre Seçimi

 • İmlecin bulunduğu yerdeki hücre (Etkin hücre) seçilidir. Bir çalışma sayfasında bir tane etkin hücre bulunur. Bu hücrenin kenarları kalın ve çerçevelidir. Resimde A1 hücresi seçilidir. Ad kutusunda seçili hücrenin etiketi görüntülenir.

 

 • Bitişik hücreleri seçmek için hücre üzerinde fare işareti kalın haç biçimindeyken fare sol tuşu tıklanarak iki yönde sürüklenir. Oluşturulan çerçeve içine giren tüm hücreler seçilmiş olur. Bu resimdeki seçimde, Ad kutusunda (5R x 2C) ile gösterilen 5 satır(Row) ve 2 sütun (Column) seçildiği gösteriliyor.
 • Bitişik olmayan hücreleri seçmek gerektiğinde seçim CTRL tuşu ile birlikte fareyle yapılır. Ctrl tuşu basılıyken fare ile istenen hücreler seçilir.7

 

Satırları ya da Sütunları Seçmek:

Satır ya da sütunları tamamen seçmek için Satır başlığı ya da sütun başlığına fare ile tıklamak yeterlidir. Fare satır ya da sütunun başlığındayken tıklanıp sürüklendiğinde bitişik olanlar seçilir. Uzak satır ve sütunlar yine Ctrl tuşu basılıyken fare ile seçilir.

 

Satır ve sütunların boyutları

 

Excel’de Satır yüksekliği x Sütun genişliği (12,75 x 8,43) standart hücre boyutlarını(E1 hücresi) sunar. Bu boyutlar değiştirilebilir.  Giriş sekmesi Biçim–Satır Yüksekliği, menüleri ile girilecek sayısal değerlerde hücre boyutları değiştirilebilir. Excel hücrelerine sayısal veriler girildiğinde sütun, girilen sayı görüntülenecek biçimde (B3 hücresi) genişler, metin girildiğinde ise yan hücreleri doldurarak(A2 hücresi) görüntülenir. Metin girilen hücrenin yanındaki hücrede veri olduğunda hücre genişliği kadarı görüntülenir. Aşağıdaki resimde, Formül çubuğunda A3 hücresinin içeriğinin A2 ile aynı olduğu görünmektedir. Yazı tipi boyutu büyütüldüğünde satır yüksekliği veriyi görüntüleyecek (A5, A6,A7, A8 hücreleri) kadar kendiliğinden artar.

 

Boyutlar satır, sütun başlıklarının bitiş çizgisinden (A sütunu ve B sütunu arasına girerek) fare ile sürükle bırak yöntemiyle büyütülüp, küçültülebilir. Birden fazla sütun ya da satır seçilip, yalnızca seçili olanlardan birinin boyutu değiştirildiğinde diğerleri de aynı boyuta gelecektir.

 

Çalışma sayfasına satır-sütun ekleme

Satır veya sütun eklemek için;  satır veya sütun eklemek istediğiniz satırı veya sütunu seçin. Örneğin, 5. satırın üstüne farenin sağ tuşu ile tıklatın. Açılan Menüden Ekle komutunu seçin.

Çalışma sayfasından satır-sütun silme

Satır veya sütun silmek için;  satır veya sütun silmek istediğiniz satırı veya sütunu seçin. Örneğin, D sütununun üstüne farenin sağ tuşu ile tıklatın. Açılan Menüden Sil komutunu seçin.

Çalışma sayfası ekleme ve silme

Excel programına çalışma sayfası eklemek ve silmek için Sayfa üstüne (Örneğin; Sayfa1) farenin sağ tuşu ile tıklayıp, açılan menüden Ekle veya Sil komutunu seçin. Ayrıca açılan menüden Yeniden Adlandır komutunu seçerek veya Sayfa1 yazısının üstüne çift tıklayarak sayfanın ismi değiştirilir.

 

Excel hücrelerine veri girişi

 

Excel girilen veriyi kendiliğinden algılayacak ve hücre biçimini veri niteliğine dönüştürecek biçimde düşünülmüştür. Ancak hücre bir kez biçimlendikten sonra yeniden bir başka biçime dönüşmesi ya da girilen verinin Excel’in algıladığı biçimde olmaması durumunda sorunlar ortaya çıkar. Bunu önlemek için Excel’de bir hücrenin alabileceği veri biçimlerini iyi bilmek gerekir. Faremiz etkin hücre üzerinde iken farenin sağ tuşuna tıklayıp, açılan menüden Hücreleri Biçimlendir, açılan  pencereden de Sayı sekmesini seçmemiz gerekir. Sayı sekmesinde karşılacağımız özellikler şunlardır:

Genel, belirli bir sayı biçimi yoktur. Girilen veriyi tanıyarak, kendiliğinden veriye göre biçim almasını sağlayan hücre biçimidir.

Sayı, genel sayı görünümü için kullanılır. Ondalık basamak sayısı belirlenen, 1000 ayırıcısı(.) kullanılabilen, girilen veriyi sayısal değer kabul eden biçim.

Para Birimi, genel parasal değerler için kullanılır. Veriyi bilgisayarın denetim masası ayarlarında belirlenen ülke para birimi biçiminde görüntüler.

Finansal, para birimi simgelerini ve ondalık ayırıcıları bir sütun içinde hizalar.

Tarih ve saat, tarih ve saat seri sayılarını tarih değeri olarak görüntüler.

Yüzde Oranı, hücre içeriğini 100 ile çarpar ve sonucu bir yüzde simgesi ile birlikte görüntüler.

Kesir, girilen veriyi kesirli görüntüler.

Bilimsel, 2 basamaklı ondalıktan sonra ne kadar devam ettiğini görüntüler.

Metin, hücre içinde sayı bile olsa metin olarak yorumlar. Hücre tam olarak girildiği gibi

görüntülenir.

Özel, Posta Kodu, Telefon Numarası, Sigorta numarası gibi özel biçimleri olan verileri belirlenmiş biçimde görüntüler.

İsteğe Uyarlanmış, isteğinize göre biçimlendirdiğiniz hücrelerle özel kodlamalar ya da biçimler görüntülenir.

 

Özel Listeler(Seriler) Oluşturmak

 

Excel’de sıralı girilecek veriler için kural oluşturarak seriler yaratmak olanaklıdır. Sayısal verilerde kural oluşturmak için önce her hücre arasındaki farkı belirtecek kadar(en az iki hücre) veri girmek gerekir. Veri girilen hücreler seçildikten sonra sağ alt köşeden fare sol tuşu ile sürükle bırak yöntemiyle seri artırılır. Serinin  sonlanması istenen yerde fare

Excel’de kendi özel listelerimizi oluşturmak için Office Düğmesi – Excel Seçenekleri – Popüler – Özel Listeleri Düzenle seçenekleri takip edilir.

 

Menüler

 

Kes  : Sayfa içerisindeki seçili olan bilgiyi farklı bir konuma taşımak için kullanılır.

Kopyala: Sayfa içerisindeki seçili olan bilgiyi çoğaltma işlemi yapar.

Yapıştır: Sayfa içerisinde kullanılan kesme yada kopyalama yapılan bilgileri yeni konumda kullanma fırsatı sunar.

Biçim Boyacısı: Yazının kendisini değil, o yazıya uygulanan biçimleri kopyalar örneğin : yazı tipi , yazı boyutu ,yazı rengi , kalın , italik v.s. Biçim boyacısını kullanabilmek için biçim uygulanmış olan yazıyı seçip => Biçim boyacısına tıklayıp => biçimi uygulatmak istediğimiz yazı üzerine tutup, sürükle bırak yoluyla uygulanır.

Yazı Tipi : Yazılarımızın şeklini değiştirmemizi sağlar.Örnek : Düz yazı,El yazısı, Şekiller..

Yazı Tipi Boyutu : Yazının büyüklüğünü ayarlamayı sağlar.

Yazı Tipi boyutunu Büyült Ve Daralt :Seçili olan metnin boyutunu büyültüp küçültebileceğiniz yerdir. Yazı tipi boyutuyla aynı görevi görür.

Kalın : Yazıyı kalın ve koyu yapar.

İtalik : Yazıyı sağa yatık yapar.

Altı Çizgili : Seçili bir yazının altını çizer.Yazının önemini vurgulamak o kısma dikkat çekmek için kullanılır .

 

Kenarlık

Excelde yapılacak bir tablonun hücrelerinin hangi kenarının hangi çizgi ile biçimlendirileceğini belirler.

 • Çalışma sayfasında; çevresine kenarlık uygulamak, kenarlık stilini değiştirmek veya kenarlığını kaldırmak istediğiniz hücre veya hücre aralığını seçin.
 • Yazı Tipi grubundaki Giriş sekmesinde şunlardan birini yapın:
  • Yeni veya farklı bir kenarlık stili uygulamak için Kenarlıklar seçeneğinin yanındaki oku tıklatın, sonra bir kenarlık stilini tıklatın.

Dolgu rengi : Kenarlık uygulanan alana dolgu rengi uygulamak için kullanılır.

Yazı tipi rengi : Seçili olan yazının rengini değiştirmek için kullanılır.

 

Hizalama

Dikey hizalama seçenekleri.  Sırası ile Üste, Ortala, Alta

Yatay hizalama seçenekleri.  Sırası ile Sola, Ortala, Sağa

 

 

Yönlendirme

 

Yönlendirme, hücre içindeki veriyi açı ile yazma olanağı sağlar.

    

Hücre birleştirme

 

Excel’de biçimsel olarak hazırlanacak formlar söz konusu olduğunda en büyük gereklilik

alt alta ya da yan yana gelen farklı boyutlarda hücrelerdir. Giriş sekmesinde bulunan ‘Birleştir ve Ortala’ düğmesiyle istenen sayıda hücre birleştirilir. Hücreleri birleştirmek için birleşmesi istenen hücreler seçilir ve ‘Birleştir ve Ortala’ düğmesi tıklanır.

 

Metni Kaydırma

 

Metni Kaydır onay kutucuğu ile bir hücreye sığmayan veri, hücre yüksekliği artırılarak sığdırılır.

 

Hücre Ekleme, Silme, Biçimini Değiştirme

Ekle komutu ile Hücre, Satır, Sütün ve Çalışma Sayfası eklenir.

Sil komutu ile Hücre, Satır, Sütün ve Çalışma Sayfası silinir.

Biçim komutu ile Satır, Sütun genişlikleri ve Hücre Biçimlendirilmesi için gerekli ayarlar yapılır.

 

MATEMATİKSEL FORMÜL YAZMAK

 

İşlemler, bir formülün öğeleri üzerinde yapılacak hesaplama türünü belirtir. Excel, dört

farklı hesaplama işlem türü içerir; aritmetik, karşılaştırma, metin, başvuru.

Aritmetik İşlemler:

Aritmetik işlemler, toplama, çıkarma, çarpma ve bölme gibi temel matematiksel işlemleri

yapar. Sayıları birleştirir ve sayısal sonuçlar verir.

Aritmetik işlem Anlamı Örnek Sonuç

+ (Artı imi) Toplama =3+4                    7

– (Eksi imi) Çıkarma =3-1                      2

* (Yıldız imi) Çarpma =3*3                    9

/ (İleri eğri çizgi imi) Bölme =6/3          2

% (Yüzde imi) Yüzde =200*20%           40

^ (Şapka imi) Üs alma =3^3                  27

Hücrelere eşittir(=) ile başlayan matematiksel bir işlem girildiğinde sonucu görüntüler.

Matematiksel tüm işlemler eşittir(=) ile başlar.

=3+4 İşlemi yazıldığında formül çubuğunda =3+4 görüntülenirken hücrede

işlemin sonucu 7 görüntülenecektir.

 

Karşılaştırma İşlemleri

 

Karşılaştırma işlemleri, iki değeri karşılaştırır, sonuç olarak Doğru ya da Yanlış mantıksal değerini verir.

 

Metin İşleci

 

“&” Metin işleci, iki ya da daha fazla metin değerini birleştirerek tek bir metin parçası olarak verir. Metin işleci kullanırken hücre etiketleri verilerek hücrelerdeki metinler birleştirilebilir. Bir hücreden alınan sayısal sonuç metin ile birleştirilebilir.

Excel’de öncelikli işlemler

 

Formüller oluşturulurken öncelikli işlemleri belirlemek parantezlerle() sağlanır. Excel önce parantezleri hesaplar. Ardından aritmetiksel işlemler sırasıyla; Üs alma(^), Çarpma(*), Bölme(/), Toplama(+), Çıkarma(-) hesaplanır. Bu öncelik sırası formüllerde sonuçların farklı çıkmasına yol açar. Formülü düşünüş biçimine göre yazalım. 4 ile 6’yı toplayalım, 10 eder, 3 ile çarptığımızda 30 eder. Bunu düşündüğümüz biçimde =4+6*3 olarak Excel’de formüle ettiğimizde sonuç; öncelik çarpımda olduğundan 6 çarpı 3 eşittir 18 ve 4 ile toplandığında 22 olarak çıkar. 4 ile 6’nın toplamını 3 ile çarpmak istiyorsak formül =(4+6)*3 olarak yazılmalıdır. Öncelik parantezlerde olduğundan Excel işlemi istediğimiz şekilde yapacaktır.

 

Excel’de Hücre Etiketleriyle Formüller Oluşturmak

 

Matematiksel işlemler anlatılırken aritmetik işlemlerde Excel’in toplama, çıkarma, çarpma, bölme işlemlerini sayılar arasında yapabildiğini gördük. Karşılaştırma, metin ve başvuru işlemleri anlatılırken formüllerde hücre etiketleri yer aldı. Hücre etiketleri tüm formüllerde kullanılabilir.

Aritmetik işlemlerde hücre etiketleri sıradan matematiksel formüller biçiminde yer alır. X+Y formülü ya da a/2+b olarak yazılacak bir formül yalnızca değişken adları hücre etiketleri ile verilerek yazılır. X’in yerini A1 hücresi, Y’nin yerini B1 hücresi alan formülde sonuç, iki hücrenin toplamını verir.

 

EXCEL’ DE ADRESLER (BASVURULAR / REFERANSLAR)

Bir hücre adresi (basvurusu) bir hücrenin bir tabloda kapladığı koordinatlar dizisidir.

Excel’ de adresler iki şekildedir:

 1. Göreceli Adres: Excel’ e, formülün bulunduğu hücreden yola çıkarak başka bir hücreyi nasıl bulacağını gösterir. Başka bir deyişle kopyalanan ya da taşınan formül bulunduğu yere göre işlem görür. Göreceli adres sadece hücrenin normal adresiyle belirlenir. A1, D7 gibi referanslar görecelidir.
 1. Mutlak Adres: Excel’ e, işlem tablosundaki konumuna göre hücreyi nasıl bulacağını bildirir. Mutlak adres belirtirken satır ve sütun adının önüne $ isaret konur. $A$1, $D$7 gibi adresler mutlaktır.

 

Fonksiyonlar (İşlevler)

Excel’de kolay matematiksel işlemler yapmanın dışında fonksiyonlar ile ayrıntılı formüller

oluşturulur. Formüller– İşlev ekle menüsünden yada formül araç çubuğundaki  fx  düğmesi ile fonksiyonların tümüne ulaşılır.

 

TOPLA

TOPLA en kolay işlevlerden biridir. Belirlenen hücre aralığındaki tüm sayıları toplar.

Genel Kullanımı:

=TOPLA(sayı1, sayı2, …)

Topla işlevi seçildiğinde çıkan pencerede toplanacak hücrelere ilişkin veri girilir.

Toplanacak C1’den C3’e kadar olan hücreler için Sayı1 alanına C1:C3 yazılır.

 

YUVARLA

Yuvarla işlevi belirlenen ondalık basamağı hesaplamalardan çıkarmayı sağlar. Ondalık azalt ve artır ile yapılan değişiklikler görsel bir değişiklik yaratır, sayısal değeri değiştirmez. Bir sayının belirlenen ondalık basamağından sonrasını değerlendirmeden çıkarmak için YUVARLA işlevi kullanılır.

Genel Kullanımı:

=YUVARLA(sayı;sayı_rakamlar)

Sayı_rakamlar, ondalıktan sonra değerlendirmeye alınacak basamak sayısını belirler.

 

ORTALAMA

Bağımsız değişkenlerin ortalamasını (aritmetik ortalama) verir.

Genel Kullanımı:

=ORTALAMA(sayı1;sayı2; …)

Sayı1;sayı2; … ortalamasını istediğiniz 1 ile 30 arasında sayısal bağımsız değişkendir.

Bağımsız değişkenler, sayı ya da sayı içeren ad, dizi veya başvuru olmalıdır.

Bir dizi ya da başvuru bağımsız değişkeni metin, mantıksal değer ya da boş hücre içeriyorsa, bu değerler gözardı edilir; ancak sıfır değerini içeren hücreler dahil edilir.

 

EĞER

Belirttiğiniz koşul DOĞRU olarak değerlendirilirse bir değer, YANLIŞ olarak

değerlendirilirse başka bir değer verir.

Genel Kullanımı:

=EĞER(mantıksal_sınama;doğru_değer;yanlış_değer)

Mantıksal_sınama; Sınanacak koşul belirlenir. Bir karşılaştırma işleci ile iki değerin eşit (=),küçük(<), küçük eşit(<=), büyük(>), büyük eşit(>=) ya da eşit değil(<>) oluşu gibi sınamalar yapılır.

Eğer_doğruysa_değer: Sınanan koşul DOĞRU ise verilen değerdir. Mantıksal_sınama

DOĞRU ise ve eğer_doğruysa_değer belirtilmemişse, DOĞRU verilir. Eğer_doğruysa_değer başka bir formül olabilir.

Eğer_yanlışsa_değer Mantıksal_sınama YANLIŞ ise verilen değerdir. Mantıksal_sınama

YANLIŞ ise ve eğer_yanlışsa_değer belirtilmemişse, YANLIŞ verilir. Eğer_yanlışsa_değer başka bir formül olabilir.

 

YADA

Bağımsız değişkenlerden biri DOĞRU’ysa DOĞRU’yu verir; tüm bağımsız değişkenler

YANLIŞ’sa YANLIŞ’ı verir.

Genel Kullanımı:

=YADA(mantıksal1; mantıksal2; …)

Mantıksal1; mantıksal2;… DOĞRU mu YANLIŞ mı olduğunu test etmek istediğiniz 1 ile

30 arasında bağımsız değişkendir.

BÜYÜKHARF

Metni büyük harfe çevirir.

Genel Kullanımı:

=BÜYÜKHARF(metin) veya

=BÜYÜKHARF(Basvuru/Adres)

KÜÇÜKHARF

Metni küçük harfe çevirir.

Genel Kullanımı:

=KÜÇÜKHARF(metin) veya

=KÜÇÜKHARF(Basvuru/Adres)

MAK

Bir hücre aralığındaki en büyük sayıyı verir.

Genel Kullanımı:

=MAK(Adres1:Adres2) veya

=MAK(Sayı1;Sayı2;Sayı3 …)

MİN

Bir hücre aralığındaki en küçük sayıyı verir.

Genel Kullanımı:

=MİN(Adres1:Adres2) veya

=MİN(Sayı1;Sayı2;Sayı3 …)

ÇARPIM

Bir hücre aralığındaki sayıları çarpmak için kullanılır.

Genel Kullanımı:

=ÇARPIM(Adres1:Adres2) veya

=ÇARPIM(Sayı1;Sayı2;Sayı3 …)

 

ÇARPINIM

Bir sayının faktöriyelini verir. (Örneğin 5 sayısının faktöriyeli 1*2*3*4*5=120’ dir.

Genel Kullanımı:

=ÇARPINIM(Sayı) veya =ÇARPINIM(Adres)

KAREKÖK

Bir sayının karekökünü verir.

Genel Kullanımı:

=KAREKÖK(Sayı) veya =KAREKÖK(Adres)

ŞİMDİ

Geçerli sistem tarihi ve saatinin seri sayısını verir.

Genel Kullanımı:

=ŞİMDİ( )                     Örnek: =ŞİMDİ( ) _ 01.03.2004 19:23

 

BUGÜN

Geçerli sistem tarihinin seri sayısını verir.

Genel Kullanımı:

=BUGÜN( )                  Örnek: =BUGÜN( ) _ 01.03.2004

 

TARİH

Belirli bir tarihin seri sayısını verir.

Genel Kullanımı:

=TARİH(yıl;ay;gün)      Örnek: =TARİH(75;05;19) _ 19.05.1975

 

VERİ FİLTRELEME

Veri tablosunda istenilen veriyi diğerinden ayırmak için filtreleme kullanılır. Filtrelemeyi kullanmak için önce veri olan hücrelerden biri etkinken Veri sekmesinden Filtre seçilir. Filtre eklenen verilerin üst bölümünde aşağı doğru oklar olarak görüntülenir. Oklara fare ile tıklandığında aynı biçimde girilmiş verilerden oluşan menü sıralanır.

 

Veri Sıralama

İşlem tablosu üzerinde bulunan verileri herhangi bir alana göre artan veya azalan

sırada satır veya sütun üzerinde sıralamak için kullanılır. Seçilen satırlardaki veya listelerdeki bilgileri alfabetik veya sayısal olarak veya tarihe göre sıralar. Tabloyu seçtikten sonra Veri sekmesi – Sırala komutu verilir.

Sıralama hangi alana göre yapılacaksa Sıralama Ölçütü altındaki listeden seçilir. Sıralamanın artan mı yoksa azalan sırada mı olacağı Artan – Azalan düğmeleri işaretlenerek tespit edilir. Eğer başlık varsa Başlık satırı var işaretlenir ki başlıklar da sıralamaya dahil edilmesin.

Giriş sekmesinde bulunan yukarıdaki özelikler;

Otomatik Toplam komutu ile hızlı bir şekilde en sık kullanılan formüllere erişilir. Sayı girilmiş bir hücre grubunun altındaki hücreyi seçip, Otomatik Toplam menüsüne tıklandığında, hücreye =TOPLA(sayı_girilen_hücre_grubu) otomatik olarak oluşturulur.

Dolgu komutu ile oluşturulmuş desenleri ardışık bir hizada gösterir.

Temizle komutu ile hücrenin içeriği veya biçimi silinir.

Sırala ve Filtre Uygula komutu ile veri sıralama ve filtre işlemleri yapılır.

Bul ve Seç komutu ile Çalışma Sayfasında herhangi bir kelime bulmak ve seçim işlemlerini yapmak için kullanılır.

 

Özet Tablo

Özet tablolar, Elektronik Tablolama Programın gelişmiş özelliklerinden birisidir. Verileri gruplamayı, alt toplamlar almayı ve dış veri tabanına bağlanmayı sağlar. Özet tablolar, topla, say, ortalama gibi sizin belirleyeceğiniz bir işlev kullanarak veriyi özetleyebilir. Alt toplamları veya genel toplamları otomatik olarak ekleyebilir. Bunun dışında hesaplanmış alanlar veya öğeler ekleyerek kendi formüllerinizi kullanabilirsiniz. Özet tablo yaratmak için, çözümlemek istediğiniz veriyi bulmanıza ve düzenlemenize yardımcı olarak kullanacağınız Özet Tablo sihirbazı kullanılır. Başlamak için, Ekle sekmesinden Özet Tablo ve Özet Grafik Raporu seçeneğini tıklayınız. Çıkan iletişim kutusu, sihirbazının ilk adımını oluşturur ve size özet tabloyu oluşturacak verilerin nereden alınacağını ve ne tür bir özet tablo oluşturulacağını soracaktır.

 

Metni Sütunlara Dönüştürme

Bir hücreye girilmiş uzun bir metni, kelimelerine ya da içinde geçen bir ayraç karakterine göre hücrelere böler. Bölünme sonucunda her bir bölüm bir sütunda yer alır. Bölünecek veriyi seçtikten sonra Veri menüsünden Metni Sütuna Dönüştür seçilir. Çıkan pencereden bölmede kullanılacak ayraç karakteri (genel olarak boşluk) seçilir ve SON butonu tıklanır.

 

Veri Doğrulama

Hücrelere yapılacak girişleri sınırlandırmak için kullanılır. Örneğin bir hücreye veya hücre grubuna sadece ondalık girilecekse, sadece metin girilecekse veya sadece tarih girilecekse Doğrulama komutu kullanılır. Önce girişi sınırlandırılacak hücre seçilir. Daha sonra Veri sekmesi – Veri Doğrulama komutu verilir.

 

Örneğin; seçtiğimiz hücrelere 100’den büyük sayıların girilmemesini istiyorsak; aşağıdaki değerleri girmeliyiz. Tamam düğmesine bastıktan sonra, seçmiş olduğumuz hücrelere 100’den büyük sayı girilmesine izin verilmeyecektir.

 

Koşullu Biçimlendirme

Belirlediğiniz değerleri veya formülleri baz alan belirli bir ölçüte uyan seçili hücrelere biçimler uygular. Koşullu biçimlendirilecek tabloyu işaretledikten sonra koşulu sağlayanları biçimlendirmek için Koşullu Biçimlendirme komutu kullanılır.

 Giriş sekmesi – Koşullu Biçimlendirme – Yeni Kural komutları kullanıldığında aşağıdaki diyalog kutusu ekrana gelir.

Koşul verildikten sonra diyalog kutusunun altındaki Biçimlendir … tuşuna basılır. Biçim

tuşuna basıldığında gelen diyalog kutusunda da istenilen biçim tanımlanır.

Excel’le Grafik Çizme

Grafikler, çok sayıda verinin ve farklı veri serileri arasındaki ilişkinin anlaşılmasını kolaylaştırmak üzere sayısal veri serilerini grafiksel biçimde görüntülemek için kullanılır.

Grafik oluşturmadan önce grafikte gösterilecek alanlar çalışma sayfasına tablo

şeklinde girilir. Daha sonra verilerden oluşan bu tablo işaretlenir ve Ekle sekmesi – Grafik komutu verilir. Nasıl bir grafik oluşturulacaksa Grafik Türü listesinden seçilir. Verilerin bulunduğu tablonun adresi Veri aralığına girilir.

 

Excel’de Makrolar

Microsoft Office paketi içerisinde kullanıcılara kolaylık olsun diye tekrar edilen rutin işlemleri otomatik hale getirmek için Makro komutları kullanılmaktadır.

Makrolar sürekli tekrarlanmak zorunda kalınan işlemleri otomatik hale getirir. Her defasında bir çok işlem yaparak hazırladığınız raporu makro kullanarak tek bir tıklama ile alabilirsiniz.

Excel’de bir makro yazmak ya da yazılan bir makro kodunu düzenlemek için geliştirici sekmesinin aktif hale getirilmesi gerekmektedir. Geliştirici sekmesini görüntülemek için yapılması gerekenler;

 1. Excel’de sol üst köşede yer alan Microsoft Office Düğmesi tıklanmalıdır.
 2. Açılan menüde Excel Seçenekleri tıklanır.
 3. Popüler kategorisinde, Excel’le çalışmak için üst seçenekler altında, Şeritte Geliştirici Sekmesini Göster onay kutusu seçilir.
 4. Tamam düğmesi tıklanır.

Makro kaydetmek bir video kasedine görüntü kaydetmek gibidir. Makro kaydetmek için yapılması gerekenler;

 1. Geliştirici sekmesi altında Makro Kaydet butonu tıklanır.
 2. Açılan Makro Kaydet penceresine Makronun Adı yazılır.
 3. Kısayol Tuşu atanır. Makronun Saklanacağı Yer seçilir.
 4. Açıklama yazılır. Eğer dosyanızda birden çok makro varsa, makrolarınızın yaptığı işlemleri hatırlatıcı açıklama yazmak faydalı olacaktır.
 5. Tamam tıklanır. Artık excel arka planda kod yazarak yaptığınız tüm işlemleri kaydetmeye başlar.
 6. Kaydı durdurmak için Geliştirici sekmesi altında Kaydı Durdur tıklanır.

Makroyu Çalıştırma

 1. Makroyu içeren çalışma kitabı açılır
 2. Geliştirici sekmesi altında Makrolar tıklanır.
 3. Çalıştırılmak istenen makro adı seçilir.
 4. Ardından Çalıştır tıklanarak makro seçilir. Makro işleminin yarıda kesilmesi isteniyorsa ESC’ye basılır.

 

Makro Silmek

 1. Geliştirici sekmesi altında Makrolar tıklanır.
 2. Açılan ekranda silinmek istenen makro tıklanarak seçilir.
 3. Sil tıklanarak makro silinir.

 

http://MobilSohbetOdalari.org