Kökleşen Yanılmalar Denemesi

Kökleşen Yanılmalar

 

Bir kişinin yanılması bütün halkın yanılmasına yol açar, bütün halkın

yanılması da sonradan teklerin yanılmasına.

Böylece yanlışlık elden

ele geliştikçe gelişir, biçimden biçime girer; o kadar ki işin en

uzağındaki tanık, en yakınındakinden daha çok şeyler bilir; olayı son

öğrenen ilk öğrenenden daha inançlı olur.

Bunda da şaşılacak bir şey

yok; çünkü insan bir şeye inandı mı ona başkasını da inandırmayı bir

borç sayar, kolay inandırmak için de anlattığına dilediği gibi çeki

düzen vermekten, bir şeyler katmaktan çekinmez:

Karşısındakinin

karşı koyma gücünü kırmak, onun kafasının alabileceğini sandığı gibi

konuşmak ister.

 

(Kitap 2, bölüm 14)

 

Paranın saklanılması kazanılmasından daha zahmetli bir iştir.

 

(Kitap 1, bölüm 14)