Kırmızı Renginin Anlamı ve Etkileri

Kırmızı

 

En uç renklerden birisidir. Tehlike işaretidir, çekicidir.

Her işin önderi olmak ister. Dışa dönüktür, eksantriktir, cesurdur, yüreklidir, risk almayı sever, kazanmayı sever, başarılı olma duygusu ile kaynar, kaybetmekten hoşlanmaz, başarısızlığı sevmez,  hep önde olmak ister, başına buyruktur.

Söz dinlemez aktiftir, girişkendir, önderlik yapma yeteneğine sahiptir, grupların önünde olmak ister, gölgede kalmayı sevmez, hareketlidir, belirleyicidir, gücüne güvenmenin coşkusunu yaşar, güç gösterisinden hoşlanır.

Temel Felsefesi; Kazanmak Ve Güçlü Olmaktır.  Saldırgandır, kazanmanın kurallarını kendi belirler, kurallara uyumlu değildir, duygusal tepkilerin anlatımı çok güçlüdür, kabullenici değildir, ortama uyum sağlayıcı değildir, kendisi kabullenilsin ister, kendisine uyum sağlansın ister, uyarıcıdır, içgüdüsel bir güçtür. Acelecidir, her şeyin hemen olmasını ister.

Kırmızı iştahtır, ihtirastır, arzudur, tatmin edilmesi gereken arzularla doludur, erotizme karşı arzuludur, cinsel uyarıcıdır, doyuma yönelik arzularla doludur, bu yönüyle doyumsuzluğu açlığı temsil eder.

En Temel Özelliği; Ben Merkezciliğidir. Bencil olduğunu rahatça söyleyebilir, egoisttir, ortak girişimciliği temsil eder. İlerlemeyi ve gelişmeyi sağlayan girişimleriyle hep gündemdedir, kontrolü elinde tutmak ister, BU ANLAMDA SİYASAL GÜÇTÜR.

Kırmızı kabullenici değildir, sevgi ve nefret içerir, kırmızının tahrik ediciliği, uyarıcılığı erotik yerlerde bolca kullanılır.

İlgiyi en çok çeken titreşimi en fazla olan dinamik bir renktir. Uzun süre seyredildiğinde gerginlik yaratır, sıcak bir renktir, parlaklığı enerjisinin yoğunluğu ile göze batar, bu renkte olan nesneler olduğundan daha büyük ve bize daha yakın görünür.

Saltanatın ve iktidarın rengi olarak kabul edilir, bu nedenle hanlar generallerin rengi olmuştur. Lider olma özelliği taşıyor. Ben merkezli, girişimci, gölgede kalmayı sevmiyor, uyarıcı özelliği ön planda, tehlikeyi çağrıştırıyor özetle