Hainlere Hıyanet Denemesi

Hainlere Hıyanet

 

Antigonos, bir şehrin askerlerini kandırıp kendi rakibi olan

komutanları Eumenes’e ihanet ettiriyor; ama askerlerinin ihanetiyle

adamı öldürdükten sonra kendisi tanrısal adaletin uygulayıcısı olmaya

kalkıyor, hainleri şehrin valisine teslim edip hepsini dilediği biçimde

temizlemesini emrediyor. Öylesine yaptırıyor ki dediğini, sayıları bir

hayli çok olan bu askerlerin bir teki bile Makedonya’ya dönmüyor.

Askerler kendisine ettikleri hizmetin büyüklüğü ölçüsünde kötülük

etmiş ve cezayı haketmiş oluyorlardı.

Efendisi Sulpicius’un saklandığı yeri haber veren köle, Sylla’nın

vermiş olduğu söz gereği serbest bırakılıyor; ama devlet hikmeti

gereği Tarpeion kayalığından atılıyor.

Bizim kral Clovis de, Cannacre’ın hizmetçilerine altın silahlar

vadederek efendilerine ihanet ettiriyor. Sonra üçünü de astırıyor.

Kimi yerde de hıyanet edenlerin boyunlarına ihanet karşılığı aldıkları

keseyi takıp asıyorlar. Kendi isteklerini yerine getirdikten sonra kamu

isteğini de yerine getirmiş oluyorlar böylece.

(Kitap 3, bölüm 1)