Erkeklerde Göğüs Sarkmasının Nedenleri ve Tedavisi

Erkeklerde Göğüs Sarkması

Erkeklerde göğüs sarkması, erkeklerde kadınsı meme büyümesi durumudur. Nedeni hala günümüzde tam olarak bilinmemekle beraber, birden çok sebebi olduğu düşünülmektedir. Genellikle seks hormonlarındaki tutarsızlıktan kaynaklandığı düşünülmektedir. Ergenlik dönemindeki erkek bireylerde rastlanan erkeklerde göğüs sarkması, vakaların büyük bölümünde birkaç yıl içinde kaybolur.

Herhangi bir sağlık tehlikesi yaratmamaktadır ancak nadir durumlarda sağlığı tehdit edebilecek farklı bir rahatsızlığın göstergesi olabilir. Genellikle sosyal ve psikolojik sorunların oluşmasına sebebiyet verir.

 

Erkeklerde göğüs sarkmasına cerrahi tedavi,

Üç ana tipi vardır: lipomatöz, mikst tip, Glandüler.

Glandüler tipte büyümeyi var olan gerçek meme dokusu gerçekleştiriken, lipomatöz tipte ise yağ dokusu artışı sonucu oluşmaktadır. Mikst durumda ise hem bir meme dokusu artışı vardır, hem de yağ dokusunda artış görülür. Daha çok mixt tip karşımıza çıkmaktadır.

 

Erkeklerde göğüs sarkması tedavisi,

Meme büyümesi ile başvuran hastalarda muayene ve eğer gerek duyulursa radyolojik inceleme işlemi uygulanır. Erkeklerde göğüs sarkmasının sebepleri farklıdır. Hormon tutarsızlığı en çok karşılaşılan sebeptir. Alınan hormon ilaçları, endokrin kökenli tümörler, testis gelişimi bozuklukları karşılaşılan diğer erkeklerde göğüs sarkması sebepleridir. Puberte esnasında erkek çocuklarda % 60-70 meme bezi büyümesi gerçekleşir ama bu çok dikkat çekecek düzeylerde değildir. 6 ile 18 ay içerisinde kaybolarak meme normal büyüklüğüne döner.Erişkin erkeklerin % 40’ında göğüs sarkması değişiklikleri görülebilir, bu büyüme olayı tek veya iki taraflı olabilir.Cerrahi tedavi yöntemi olarak liposuction ve meme bezinin çıkarılma yöntemi en uygun yöntemlerdendir. Bu tedavi yöntemleri memenin muayene durumuna göre değişir.Meme dokusunda fazla miktarda yağ dokusu var olan hastalarda liposuction yöntemi ile iyi sonuçlar alınır. Yağ dokusu fazlalığı ile birlikte meme bezi fazlalığı olan hastalarda ise liposuction la birlikte meme dokusunun çıkarılması gerekir.Eğer yağ ve meme dokusu fazlalığının yanında deri fazlalığı da mevcut ise yağ ve meme dokusunun çıkarılması yanın da deride bununla beraber çıkarılır. Ameliyat sonrası 3 hafta bandajlama işlemi uygulanır ve hasta rutin kontrole çağırılır.

 

Erkeklerde göğüs sarkması nedenleri

Testeron azlığı ile seyreden durumlar, östrojen artışı ile seyreden durumlar, şişmanlık, böbrek yetmezliği ve siroz, hemodiyaliz, hipotroidi, karaciğer tümörleri, hermefroditizm, uzun süreli ilaç kullanımları, testise travma ve radyasyon testiküler hipofonksiyona neden olabilir, kötü diyet sonrası görülebilir, alkolik erkeklerde göğüs sarkması oluşabilir.