Düşünce Gelenekleri Denemesi

Düşünce Gelenekleri

 

İnsanların düşüncelerinin çoğu, dinler ve yasa gibi, eskiden beri

süregelen inanışlara dayanır. Herkesin konuştuğu gibi konuşmayı

öğreniriz, herkesin düşündüğü gibi düşünmeyi de tanıtma örgüsü ile

birlikte benimseriz; içimize yerleşen bu sağlam örgüyü artık

sarsamayız, doğruluğundan kuşku duyamayız. Tersine herkes bu

dışarıdan gelme inanışı elinden geldiği kadar berkitmeye çabalar.

(Kitap 1, bölüm 2)

Hiçbir iyi insan yoktur ki, bütün yaptıkları ve düşündükleri yasalara

vurulursa hayatında on kez idamlık suç işlememiş olsun, hem de ceza

görmeleri ve yitirilmeleri çok yazık ve çok haksız da olsa. Öyle insan

da vardır ki yasalara uymayan hiçbir şey yapmamış da olsa iyi insan

diye övülmeyi hak etmez ve filozof onu haklı olarak kırbaçlar.

(Kitap 3, bölüm 9)