Devrim Denemesi

Devrim

Bir devleti hiçbir şey yenilik kadar rahatsız etmez: Değişiklik hep

kötülüğe ve zorbalığa yol açar. Bir tek parça bozulunca düzeltilebilir:

Her şeyin özündeki bozulma ve çürüme eğiliminin bizi ilkelerimizden

uzaklaştırmasına da karşı koyabiliriz; ama koca toplumu yeniden

kalıba dökmeye, bu kadar büyük bir yapının temellerini değiştirmeye

kalkmak, düzeltecek yerde silip süpürmek, ufak tefek kusurları toptan

bir kargaşalıkla düzeltmek, hastalıkları ölümle iyi etmek, «Devlet

değiştirmekten çok yıkmak isteyen» (Cicero) kimselerin işidir.

Dünyanın birden düzeleceği yoktur; ama insan kendini sıkan şey

karşısında o kadar sabırsızdır ki, her ne pahasına olursa olsun ondan

kurtulmak ister. Binlerce örnek de gösteriyor ki dünya böyle çabuk

iyileşme aramaktan hep zarar görür: Durumunda genel bir iyileşme

olmadıkça, bir an dertten kurtulması iyileşmesi demek değildir. (Kitap 3, bölüm 9)