Archive for the ‘Psikoloji ve Ruh Sağlığı’ Category:

Zeka Türleri ve özellikleri

Zeka Türleri   Matematiksel/Mantıksal Zeka: Sayıları etkin bir biçimde kullanabilme. Bu kişiler veri toplamayı, organize etmeyi, analiz etmeyi, yorumlamayı ve tahmin yürütmeyi severler. Nesneler arasında ilişkileri görebilme ve problem çözebilme yeteneğine sahiptirler. Soru sormaktan ve araştırmaktan hoşlanırlar. Sayıları akıllıca kullanırlar, mantıksal modelleri, kategorileri, ilişkileri sebep ve sonuç ilişkilerini anlama yetenekleri vardır. Strateji oyunlarından, bulmacalardan ve deney yapmaktan hoşlanırlar.(Muhasebeci, bankacı, bilgisayar programcısı, mühendis, yatırımcı, araştırmacı, bilim adamı)   Dilsel zeka: Dili etkin bir biçimde kullanabilme. Bu kişiler güçlü bir kelime haznesine sahiptirler; kelimelerin anlamları, dil bilgisi kurallarına uyma, dilin yazılı ve sözlü kullanılması konularında hassaslardır. İnsanları dinlemekten ve onlarla konuşmaktan hoşlanırlar. Kendilerini ifade
Read More


Sarı Renginin Anlamı ve Etkileri

SaRı   Bulaşıcı Hastalığı Çağrıştırıyor. Neşe verir, tanrıyı çağrıştırıyor, cana yakındır. Başkalarını dikkatini çekmeye çalışır, ilgiyi kendine çekmeyi istiyor. Ferahlatıcı özelliği var, sır saklayamaz, bir arzunun bitirilmesi endişesi yoktur. Neşe, hareket, kendini beğendirme, ön planda. Düzensizlik içeriyor. Çalışmaları ile harikalar yaratabilir, ama düzeyli değildir. Özgürlüğe uçuştur, yaptığı işten zevk almayı psikologlar sarı ile ifade etmişler.


Turuncu Renginin Anlamı ve Etkileri

Turuncu   Sarı ile kırmızının  karışımı bir renktir. İkisinin özelliklerini de bünyesinde barındırır. Fakat bu renklerin bütün özellikleri turuncuda görülmez. İnsana keyifli bir başarı duygusunu yaşatır. Dışa dönüktür. İlgilenmekten ve ilgilenilmekten hoşlanır. Kırmızının buyurgan yapısından çok neşeli, keyifli bir coşku içerir. Kırmızının bir parça zayıflatılan gücüne sarının genişleyicilik , yayılmacılık özelliği katılmıştır. Turuncuda dışa vurum eğilimi hakim olduğu için çevresiyle ilgilenir. Kendisi çevresi ile ilgilendiği için kendisiyle de ilgilenilmesini ister. Çözümleyicidir. Çözümleyiciliğini gücüyle de destekleyerek çevresinde hep ilgi odağı olmaya devam eder. Başarısını göstererek çevreden övgü bekler. En büyük zevki çevresinde hayranlık uyandırmaktır. Yenilenen , moderne, çekici uyarımlara her zaman
Read More


Mor Renginin Anlamı ve Etkileri

MoR   Kırmızı ve mavinin karışımından meydana gelen tam bir ara renktir. Berraklığını ve özelliğini kaybetmiş olan mavi ve kırmızının özelliklerini taşır.  Kırmızının içgüdüsel üstünlüğü mavinin nazik hareketleriyle kendine yeni bir kimlik kazanmıştır. Kimlik arayışı söz konusudur. Kişinin nesne ile bütünleşmesinde mistik bir birleşme içerir. İleri derecede duygusal bir yaklaşımdır. Düşünülen ve arzu edilen her şeyin gerçek olma isteğidir. Mor büyülü bir renktir. Gerçeğe dönüştürülen bir rüyadır. Mor da özellikle de menekşe morunda büyüsellik temel kavramdır. Morda büyülü ilişkiler hedeflenir. Mor çekicidir. Diğer insanların kendini de çekici bulmasını ister. Çekicilik etkisini yaratmaktan hoşlanır. Menekşe morunda erotizm yoğun bir şekilde vurgulanır.
Read More


Yeşil Renginin Anlamı Ve Etkileri

YeşiL   Sarı İle Mavinin Karışımından Meydana Gelir. Psikolojide En Fazla Kullanılan Renklerdendir. Sarı ile mavi karıştığı için yeşil bambaşka farklı bir renk olmuştur. Yeşilin çeşitli tonları vardır. Her birinin anlamları birbirinden farklıdır. Sarının öne çıkan uyaran, güçlü hareketliliği mavini geride duran sakinliği yeşilde depolanmıştır. Bu nedenle yeşil statiktir. Kinetik enerji yüklüdür. Yeşil umuttur. Dünyaya umutlu bakmaktır. Canlılık ifadesidir. Yeniden doğuşu simgeler. Bu özelliği bütün anketlerde vurgulanmıştır. Genel olarak yeşil iyimserdir. Sarının iyimserliğine yeşilde özgüven eklenmiştir. Yeşil durgundur. Kendine yetme özelliği ile de otonomdur. En temel özelliklerden birisi de özgüvene üstünlük duygusudur. Kendine güvenmeyi sever kendi yöntemlerine bağlı kalmayı sever
Read More


Kırmızı Renginin Anlamı ve Etkileri

Kırmızı   En uç renklerden birisidir. Tehlike işaretidir, çekicidir. Her işin önderi olmak ister. Dışa dönüktür, eksantriktir, cesurdur, yüreklidir, risk almayı sever, kazanmayı sever, başarılı olma duygusu ile kaynar, kaybetmekten hoşlanmaz, başarısızlığı sevmez,  hep önde olmak ister, başına buyruktur. Söz dinlemez aktiftir, girişkendir, önderlik yapma yeteneğine sahiptir, grupların önünde olmak ister, gölgede kalmayı sevmez, hareketlidir, belirleyicidir, gücüne güvenmenin coşkusunu yaşar, güç gösterisinden hoşlanır. Temel Felsefesi; Kazanmak Ve Güçlü Olmaktır.  Saldırgandır, kazanmanın kurallarını kendi belirler, kurallara uyumlu değildir, duygusal tepkilerin anlatımı çok güçlüdür, kabullenici değildir, ortama uyum sağlayıcı değildir, kendisi kabullenilsin ister, kendisine uyum sağlansın ister, uyarıcıdır, içgüdüsel bir güçtür. Acelecidir,
Read More


Mavi Renginin Anlamı ve Etkileri

Mavi   Rahatlık verir, sonsuzluğu çağrıştırır. Sakinlik, Birleştirici, Serinletici Renk Olarak Görülmüş. Bütün Erdemler Mavi Renge Verilmiştir. Mavi gerçeğin hayale dönüştüğü sonsuz bir yolun rengidir. İnsanı kendine çeker. Bir yönüyle de mavi içe dönüktür. Derin duyguların ifadesidir. Romantik yaşam biçimini simgeler. Sevgiye, duyguya, güzelliğe yöneliktir. Anlayışlıdır. Temel özelliği kendisi ve çevresi ile barışık olmasıdır. Mavi bulunduğu ortama uyar, insanları anlar. Sadakat ve güven verir. Sevgiliye sadakat içerir. Estetik yaşamı teşkil eder, çekicidir, hoştur, sanat felsefesinde kendine özgü güzellik diye geçer. İnce düşüncelerin , hassalığın bütün türlerine uyar. Mavideki insan duyarlığı diğerlerinden fazladır. Mavi duyguların derinliğidir, sakinleştiricidir, duygusal onarımdır, gevşemedir, iyileşmedir,
Read More


Renklerin Hayattaki Yeri

RENK   Cisimler çarpan ışığın yansıyarak göze gelmesiyle oluşan duyumlara RENK diyoruz. Göz ile anlaşılan bir ışık demetidir. Öncelikle ışığa ihtiyaç vardır. Rengi algılayabilmek için ışık, göz ve beyin birlikte hareket etmelidir.   RENK ANLAMI ÜÇ SİSTEM İÇİNDE DÜŞÜNÜLÜYOR   Fizyolojik Sistemde Renk Fiziksel Sistemde Renk Psikolojik Sistemde Renk   RENK beynimizde uyaran bir durumdur. Çeşitli ışık cinslerinin gözün retina tabakasına gelmesiyle uyarılar sinirlerle alınan duyumlar beyine iletilir. Işığın görünüşü fizyolojik bir olaydır. Renk ışıkla kaybolan ölçülerle geniş olarak belirtilen olaydır. Çeşitli titreşimlerden meydana gelir. Bu titreşimler ışık dalgalarıdır. Renk dalgaları farklı uzunluktadır. Renklerin algılanması görme ile ilgilidir. Göz insandaki
Read More


İnsan ve Sanat İlişkisi

İnsan ve Sanat   Sanat bize nasıl güzel yaşayacağımızı öğretir. Sanat tabiatı sevmeyi öğretir. İnsanları bencillikten kurtarır. Uluslar arası olduğunda evrensel bir dil olur. İnsanlar arasında kaynaşmayı sağlar, birleştiricidir. Sanat milliğini kaybetmeden evrensel olmalıdır.   SANATÇININ ÖZELLİKLERİ   İyi bir algıya sahip olmalıdır. Hayal kurma gücünün sınırsız olmalıdır. Engin bir hayal gücüne sahip olmalıdır. Duygulu ve hassas olmalıdır. Çağrışımı zengin olmalıdır. Sürekli iç gerilim içinde olmalıdır. Böyle durumlarda sanatçı deşarj olur ve içindeki birikimi dışa vurur. Sabırlı olmalıdır.   Mimessis Kuramına Göre: Estetikte görülen şeylerin taklidi, sanat eseri olarak kabul edilir. Bu kuramı ilk olarak eflatun kullanmış sonunda ARİSTO kullanmıştır.
Read More


Savunma Mekanizmaları Oku

Savunma Mekanizmaları Benlik organizmanın çevreye uyumunu sağlamak için çaba gösterir. Altben’den gelen istekler doyum ararken, üstben’in kurallarına da uymaya çalışır. Eğer üstben altben’den gelen isteklerin doyurulmasına izin vermezse ve katı kuralları beni zorlarsa ben güç duruma düşerse çözüm yolu olarak çeşitli savunma mekanizmaları kullanır. Bu savunma mekanizmaları eğer benliği kuvvetlendirici etkilerde bulunurlarsa sağlıklı, fakat benliğin işlevini engelleyici etkilerde bulunurlarsa patolojik olarak görülürler. (Özdoğan 1997) Freud’a göre bebek “id” adını verdiğimiz içgüdüsel enerji ile dünyaya gelir ve id yaşamak için gerekli olan cinsellik ve saldırganlık içgüdülerinin deposudur. İd aralıksız olarak sonucu ne olursa olsun haz alma ve doyurulma çabası içindedir. Süper
Read More