Archive for the ‘Yükselen Burçlar’ Category:

Yükselen Yay Burcu Özellikleri

Yükselen Yay Burcu   Karakter ve Kişilik Özellikleri   Tipik bir Yay yükseleninin geleceğe yönelik olarak her zaman aydınlık ve iyimser bir yaklaşımı vardır. Genellikle iyi bir karakter yapıları vardır. Eğlence duygularını kontrol edemeyip aşırıya kaçabilirler. Etkileyici manevi yönleri vardır. Olumsuz durumlarda sabırsızdırlar, sorumluluk duygusundan korkarlar, rahatına düşkün, tutucudurlar. Konuşmada istemeden aceleci olmaları, diğerleri tarafından amaçlarının yanlış anlaşılmasına neden olabilir. Kumara karşı bir ilgileri olabilir. Bu burç altında doğanlar, iyimserlik, başkalarına ilham kaynağı olmak, coşku ve açık sözlülük ile karakterizedirler. Yay yükselenine sahip olanlar, hayatta pozitif bir görünüm verirler. Deneyimlerini mümkün olduğunca çok geliştirebilmek için enerjik, çok yönlü, maceracı ve
Read More


Yükselen Akrep Burcu Özellikleri

Yükselen Akrep Burcu     Karakter ve Kişilik Özellikleri   Akrep yükseleni olanların iyi bilinen karakteristik özelliklerinden birisi kendini çok iyi tanımasıdır. Konsantrasyon ve başkalarını yönlendirebilme yetenekleri başarı veya başarısızlıklarının hangi derecede olacağını belirler. Kendine zarar veren acelecilik, küçük bir provokasyon ile tetiklenen akıl almaz bir öfkeleri olabilir. Sevdikleri ile ilgili olarak çok kıskanç ve şüpheci olabilirler. Yükseleni Akrep olanlar gergin ve güçlü bir doğaya sahiptirler. Aynı zamanda inatçı, onurlu ve sakindirler. Nadiren etkinlik içinde bulunurlar fakat her zaman neler olduğundan haberleri olur. Şefkat duyguları onları iyi ve sadık bir arkadaş yapar fakat aynı zamanda başkalarının onlara düşman olmalarına sebep
Read More


Yükselen Terazi Burcu Özellikleri

Yükselen Terazi Burcu   Karakter ve Kişilik Özellikleri   İşbirliğini tercih eder. Uzlaşmacı ve gerektiğinde vazgeçebilen bir kişiliktir. Başkaları ile uyuşmazlık halinde bulunmak onları güvensiz ve rahatsız eder. Hayatının uyum içinde olması için çok isteklidir ve bu yolda ne gerekiyorsa yapar. Güvenilmez, tereddütlü, sebat etmeyen, sıkıcı, muhafazakar ve utangaç olabilirler. Ani ortaya çıkan öfke patlamaları etrafındakileri şaşkına çevirebilir. İdealisttir. Olmadık şeyleri inşa etmek üzerine fikirleri olabilir. Tipik bir Terazi yükseleninin sanat ve doğru-yanlış üzerine saf görüşleri vardır. Dünyaya sevimli ve samimi olarak gelmişlerdir. Mantıksız olabilirler fakat barışçıl bir doğaya sahiptirler. Yumuşak ve sokulgandırlar. Yükseleni Terazi olanlar çok özel ve farklı
Read More


Yükselen Başak Burcu Özellikleri

Yükselen Başak Burcu   Karakter ve Kişilik Özellikleri   Yükseleni Başak olanlar çoğu insanlara oranla nispeten kibar ve yumuşak konuşurlar. Toplumsal hayat içinde kendilerini yukarılara taşıyabilecek kişilerle arkadaşlık ederler. Engellerle karşı karşıya kaldıklarında sakince akılcı çözümler bulmaya çalışırlar. Onların bu sakinliği bazen soğukluk ve plancılık olarak algılanabilir. En karmaşık sorunları analiz edebilme ve çözüm üretebilme yetenekleri vardır. Ayrıntıları çok iyi görürler fakat bu yüzden sık sık genel sorunları ihmal ederler. Çok entellektüeldirler. Başak yükseleni olanlar genellikle çok samimi, hemen hemen her şey hakkında bilgili, dikkatli, keskin, eleştirel ve sabırlıdırlar. Dostluk açısından çok seçicidirler. Başak yükseleni olanlar endişe ve kuruntuya yatkındırlar.
Read More


Yükselen Aslan Burcu Özellikleri

Yükselen Aslan Burcu   Karakter ve Kişilik Özellikleri   Bu burç altında doğan insanlar dinamik ve çekicidirler. Tipik bir Aslan yükseleni hırslı, cesur, iradeli, güçlü, pozitif, bağımsız ve kendinden emindir. Basit ve karmaşık olmayan kişilikleri sebebiyle ne istediğini bilen, coşkulu ve yeni şeyler ortaya koyabilen kişilerdir. Genellikle maymun iştahlı, küçük düşürüldüklerinde ve canları yandığında bazen duygusuz ve kötü olabilirler. Kendi denetiminde olan şeyler tehdit edildiğinde veya kişisel özellikleri eleştirildiğinde bu konulara çok duyarlı olduklarından ani bir öfke gösterebilirler. İdealist bir doğaya sahiptirler. Aslan yükseleni olanlar genellikle sempatik, kendini ifade edebilen, nazik, cömert, akıllı ve fikri geniş insanlardır. Sabit düşünceli olabilirler.
Read More


Yükselen Yengeç Burcu Özellikleri

Yükselen Yengeç Burcu   Karakter ve Kişilik Özellikleri   Karakteristik özelliklerinin başında hayalcilik, güçlü sezgi, duygusallık ve kendini geri çekerek güvene almak vardır. Mükemmel konuşma ve edebi becerileri ile doğarlar. Zeki, marifetli ve hareketlidirler ancak bazen tutarsız olabilirler. Dinselliğe karşı belirli bir açıyla yaklaşırlar. Mükemmel bir hafızaya sahiptirler. Nazik, duyarlı ve şefkatlidirler. Çok evcildirler  ve evini düzenlemek ve canlı tutmak onları çok memnun eder. Yengeç yükseleni olanlar, kişisel ilişkilerde sertlik ve yumuşaklığın bir karışımıdırlar. Kendilerine karşı yapılanı kolay kolay unutmazlar ve hataları nadiren affederler. Çoğunlukla eski defterleri kapatalım gibi bir yaklaşımda bulunmazlar. Kişilerin hatalarını hiç bir zaman unutmazlar. Duygusal doğaları
Read More