Baştakiler ve Biz Denemesi

Baştakiler ve Biz

Bizi yöneten, dünyayı ellerinde tutan kimselerin bizim kadar akıllı

olması, bizim yapabileceğimiz kadarını yapması yetmez. Bizden çok

üstün değillerse bizden çok aşağı sayılırlar. Çok şeyler vadettikleri

için çok şeyler vapmak zorundadırlar.

(Kitap 3, bölüm 7)

Başkalarından aktardığım sözleri kendi söylediklerimi

değerlendirecek biçimde seçebilmiş miyim, ona bakılsın.

Çünkü ben, kimi zaman dilimin, kimi zaman kafamın yetersizliği

yüzünden gereğince söyleyemediğim şeyleri başkalarına söyletirim.

Aktardığım sözleri saymam, tartarım.

(Kitap 2, bölüm 10)

Kendimle oynadığım zaman, kimbilir; belki benim onunla

oyalandığımdan çok o benimle oyalanıyor.

(Kitap 2, bölüm 12)