Babalar ve Çocuklar Denemesi

Babalar ve Çocuklar

babalar ve çocuklar – mobilsohbetodalari.org

 

Çocukların babalarına karşı duydukları, saygıdır daha çok.

Duygu düşünce alışverişleriyle beslenen dostluk onlar arasında

kurulamaz; dünyaları çok ayrıdır çünkü, üstelik doğal ödevleri de

örseler bu dostluk. Babalar bütün gizli düşüncelerini çocuklarına

açamazlar, yakışıksız bir sırdaşlık yaratmamak için; dostluğun baş

görevlerinden biri olan uyarmalar, akıl vermeler de çocukların

babalarına yapabilecekleri şeyler değildir.

Kimi uluslarda çocukların

babaları, kiminde de babaların çocukları öldürmeleri adetmiş,

birbirlerine çıkarabildikleri zorlukları önlemek için, doğal olarak

birinin varlığı ötekinin yıkımına bağlı olduğu için. Babalarla çocuklar

arasındaki doğal bağları hor gören filozoflar da çıkmıştır Aristippos

bunlardan biridir. Kendisinden çıkmış olan çocuklarını nasıl olup da

sevmediği söylenince tükürmüş Aristippos ve demiş ki: Bu tükürük de

benden çıktı; bitler, kurtlar da çıkıyor benden! Plutarkhos’un

kardeşiyle barıştırmak istediği biri de şöyle der: Aynı delikten çıktık

diye kardeşimin büyük önemi olamaz benim için…

Babayla oğul apayrı mizaçlarda olabilirler, kardeşler de öyle.

Oğlum olur, akrabam olur, ama belalı, kötü, budala herifin biri de

olabilir. Hem sonra, yasaların ve doğal zorunluluğun bize buyurduğu

dostluklarda seçme ve isteme özgürlüğümüz azalıyor. Oysa bu

özgürlük sevgi ve dostluk kadar bizim diyebileceğimiz başka hiçbir

şey yaratamaz.

(Kitap 1, bölüm 28)

Her inanç kendini can pahasına benimsetecek kadar güçlü olabiliyor.

(Kitap 1, bölüm 14)